Tlmočnícke služby

Jazyková škola Foxie ponúka prekladateľské a tlmočnícke služby v týchto jazykových kombináciách:

anglický jazyk – slovenský jazyk

slovenský jazyk – anglický jazyk

nemecký jazyk – slovenský jazyk

slovenský jazyk – nemecký jazyk

 

 

Možnosti prekladu a tlmočenia:

  • Expresné preklady
  • Bez príplatkov za odbornosť
  • Tlmočenie obchodného rokovania, školenia, prednášky, telefonickej konferencie a i.
  • Cena prekladu závisí od počtu normostrán. Jedna normostrana prekladu predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier

 

page-Interpretation-Services