Anglický jazyk

Je to tretí najrozšírenejší materinský jazyk na svete, ktorým hovorí približne 400 miliónov rodených hovoriacich. Angličtina sa tiež používa ako hlavný dorozumievací jazyk vo viacerých oblastiach, napríklad vo výpočtovej technike alebo geografii. Pri prekladaní textov do väčšiny jazykov sa prekladá najčastejšie práve z angličtiny. Angličtina patrí medzi svetové jazyky. Študenti cudzích jazykov sa najčastejšie učia práve angličtinu.