Cenník

Cena za skupinovú výučbu   6 eur /1 osoba/60 minút
Cena za individuálnu výučbu 15 eur/60 minút
Cenník v rámci prekladateľských a tlmočníckych služieb na základe dohody