O škole

O škole

Jazykové vzdelávanie Foxie vzniklo ako hlavná myšlienka vzdelávacieho projektu v roku 2014.

Svoju priamu podobu nadobudla v septembri roku 2015.

Hlavnými cieľmi školy sa po predchádzajúcich skúsenostiach s jazykovými inštitúciami, v ktorých sme pôsobili hlavne ako lektorky, stali tieto kritériá: profesionalita, precíznosť a maximálny zážitok z učenia sa cudzieho jazyka.

O skolen