Korektúry

Jazyková korektúra textov – chcete zverejniť text v slovenskom, anglickom či nemeckom jazyku?

Pamätajte na to, že často ide o Váš prvý kontakt s potenciálnym zákazníkom.

Treba si uvedomiť, že text píšete práve preňho a nie pre seba, a preto musí spĺňať všetky požiadavky.

Ponúkame korektúru textov v týchto jazykových kombináciách:

anglický jazyk

nemecký jazyk

slovenský jazyk

 

large_AllegraMira_mira_typewriter