Jazykové kurzy

Kurzy Skupinové Individuálne
Kurzy pre predškolákov fajka  
Kurzy pre školákov (I. a II. stupeň) fajka  
Kurzy pre mladistvých (do 14 rokov) fajka  
Kurzy pre stredoškolákov (od 15 do 19 rokov) fajka fajka
Kurzy pre dospelých (od 19 vyššie) fajka fajka
Firemné kurzy fajka fajka
Intenzívne jazykové kurzy fajka  
Konverzačné jazykové kurzy fajka fajka
Prípravný jazykový kurz fajka fajka